بررسی نشریات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی

اساتید محترم و دانشجویان گرامی؛ ضروری است قبل از ارسال مقالات خود جهت چاپ در مجلات ،از اعتبار  مجله مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. در صورت چاپ مقاله در نشریات نامعتبر و یا جعلی هیچگونه امتیاز تشویقی ( نمره پایان نامه، مجوز دفاع و یا تسویه حساب، جایزه مالی و ...)  تعلق نخواهد گرفت. بدین منظور می‌توانید از آدرس زیر به جدیدترین فهرست نشریات نامعتبر و جعلی دسترسی پیدا نمایید.

https://cri.iau.ac.ir/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2/#1577517269778-3e1a6905-9fe5


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط