پژوهشی

 

دانشجویان بایستی قبل از انجام دفاع حداقل 5 نوبت در جلسات دفاع شرکت نموده و فرم‌های مربوطه را تکمیل نمایند.

کارشناس امور پژوهشی (تحصیلات تکمیلی)

سرکار خانم بابایی رشته‌های گروه علوم اجتماعی - زبان انگلیسی - علوم وصنایع غذایی  47011219

 

- آقای مهراب حسن زاده  رشته‌های گروه مشاوره و روانشناسی - مهندسی شیمی و شیمی

47011216-051


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد